Dades Districte/dones

Mireu el Pla d’Acció del Districte de Sant Marti 2012-2015

Sant Martí té 231.584 habitants, el 14,3 % de la població de la ciutat. És el segon districte més
poblat de Barcelona. En termes absoluts és el districte que més població ha guanyat entre els
anys 2001 i 2011 degut a la transformació urbanística relacionada amb el 22@ i altres barris del
litoral proper al Besòs, que han incrementat considerablement l’oferta d’habitatges.
Mapa de Sant MartíP

Al Pla d’Acció del Districte de Sant Martí podreu trobar

* La situació socioeconomica del districte, amb indicadors molt positius com l’esperança ce vida als 82 anys, i amb una població extrangera d ‘un 15 %.  També algu de negatiu com que 31% de persones més grans de 70 anys viuen sols.

* Cal destacar que en aquest pla manca una segregació d’aquestes dades per gènere.

* Al districte hi ha un 13,5% d’atur.

* A la part IV, pàgina 38 estan els objetius per a sant Marti.

* A la pàgina 40 es parla d’Igualtat entre dones i homes

Consultar Pla d’Acció.

La Historia de Sant Marti la podreu trovar a: Sant Martí

**********************************
Xifres del 2010_2012

Les dones en xifres

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/guiadt10/pob10/t1.htm

Característiques de les llars de Sant Marti
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/guiadt10/llars10/t26.htm

Dades generals
http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/guiadt10/index.htm

Alibi3col Themocracy