Jornada per la paritat a Barcelona Activa el dijous 26.

En aquesta jornada d’inscripció gratuïta vam abordar com, a través de polítiques d’igualtat, les organitzacions guanyen competitivitat, gestionant el talent lliure de biaix i introduint la perspectiva de gènere. Un assumpte en el qual és necessària també la implicació dels homes, ja que són el 50% del total. Vam aprofundir-hi de la mà de Sara Berbel, Gemma Calvet, Mar Gaya i Anna Mercadé, i mitjançant les experiències d’AGBAR i de Suara Cooperativa

Entre els participants hi eren: Sara Berbel, Barcelona Activa; Mar Gaya, Comissió Consultiva FFH; Gemma Calvet, Área Metropolitana de Barcelona; Víctor Costa, Via Empresa; Victòria-Eugènia Martínez Fraile, AGBAR; Tomàs Llompart, Suara Cooperativa; Anna Mercadé, ODEE Cambra Comerç Bcn
Podeu Trobar tota la info a Factor Humà.
Jornada organitzada per la Fundació Factor Humà amb  col·laboració d

e l’Observatori Dona, Empresa i Economia i Barcelona Activ,  que va tenir com  objectiu  reflexionar sobre l’estat de la qüestió, alhora conèixer iniciatives que tenen com a principal objectiu treballar la igualtat de manera transversal i posar de relleu la importància i urgència que les dones ocupin la meitat de l’espai en llocs de decisió. Va ser una jornada adreçada a qualsevol persona interessada en aquest tema. L’equitat i la igualtat de dones i homes és un tema social en el què sembla que el col·lectiu masculí no se sent interpel·lat. És del tot necessària la implicació de la societat i especialment la dels homes, ja que són el 50% del total. Consulteu la repercussió a xarxes socials de l’esdeveniment a #GuanyemambEquitat. [+mireu info anterior al Blog de Moncomunicació]