Observatori de Gènere

L’Observatori de Gènere per a la igualtat de Sant Martí es vol dedicar sobretot a la diagnosi, denuncia i visibilització de la desigualtat a Sant Martí, seguint els mitjans de Comunicació d’àmbit local.
L’objectiu principal d’aquest Observatori, és  sensibilitzar sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació  que és donem als mitjans, i també a per a subratllar els continguts positius i  promoure la seva difusió per afavorir l’apoderament de les dones al districte.
Farem seguiment de la informació sobre el districte als mitjans generalistes impresos i audiovisuals de la Ciutat, però  especialment als que es publiquen a Sant Martí.
Aquest Observatori tindrà 2 novetats mensuals:

  1. Alertes i denúncies sobre el sexisme o invisibilitat de les dones als mitjans.
  2. Publicació i promoció d’informacions amb perspectiva de gènere.
    [Consultar notìcies d’aquest mes]

L’Observatori  de gènere de Sant Martí, vol comptar amb la col.laboració de les associacions del districte, tant de dones com mixtes, així com de les dones i homes que individualment vulguin participar i opinar.

Es farà un  seguiment i control del que es publica, principalment en el que respecta al llenguatge i a la perspectiva de gènere en els continguts. Las tasques a desenvolupar seran:

  • Seguiment i denuncia del llenguatge sexista i no inclusiu, com l’absència del femení, o la no publicació de noms, càrrecs i paper de les dones a les informacions
  • Analitzar la perspectiva de gènere de les informacions, sobretot les que hagin de veure amb  la vida quotidiana i associativa al districte.

Una vegada al mes es publicarà a santmartiambveudedona.cat un conjunt ordenat d’informacions amb referències concretes del mitjans i dels continguts publicats, Amb l’objectiu de visibilitzar el sexisme i les desigualtats, estimulant les bones pràctiques, i un estat d’opinió favorable al feminisme.

Mitjants de seguiment

*Mitjans audiovisuals, com BeTeve o Telenotícies TV3, pel que respecte a notícies de sant Martí i esdeveniments especials al districte.

*Seguiment continuat de Línia Sant MartíPoblenou, ACelobert i altres publicacions de districte i de les associacions de veïns.

* Informació local del districte a mitjans generalistes, com El Periódico, Avui  o El País.

* Visibilització de publicacions de publicitat d’actes diversos al districte, sobretot les què  subratllin el protagonisme de les dones, criticant  la invisibilitat de les dones en actes en què elles siguin les protagonistes.

* Vigilarem la perspectiva de Gènere als butlletins  que s’envien per correu electrònic, i a les xarxes socials del districte. Per exemple, el que s’envia des de  Poblenou Urban District.

Instruments de valoració i repercussió

  • Número de notícies sobre dones.
  • Anàlisis textual de llenguatge.
  • Selecció de Bones pràctiques de continguts amb perspectiva de Gènere.
  • Enviament d’alertes als mitjans estudiats.

L’Observatori de Gènere al districte (l’OGD) de Sant Martí vol ser una eina de participació ciutadana impulsada per l’AMC, al costat de les diverses associacions de dones del districte que hi treballen en el mateix sentit. I per això us recomanem la participació en aquest mail de denúncies accessible a tothom.

****************************************************
Consultar

 * L’Observatori de Gènere de Sant Martí  i els mitjans agost-setembre 2017

*Observatori de Génere de Sant Martí, des del juliol a octubre 2018.

*Mireu aquest Observatori en Castellà en Pdf:  2018Observatorio_Castellano-Oct

*Observatori de Gènere de sant Martí, fins al 200 d’octubre.
Mireu aquest Observatori en Pdf: 2018ObservatoiOctubre_plantilla

Recerça: Elena Tarifa.
Coordinació i edició: Julia López.Disseny i dibuixos: Miriam Rivera.
Correcció: Pilar Moreno
Control Web: Mayte Siso

 

Alibi3col Themocracy